ผลิตภัณฑ์ และ งานบริการ
Highlight
มีกำลังการผลิตน้ำประปารวมมากกว่า
400,000ลบ.ม./วัน
ดูแลระบบประปาให้คนไทยมากกว่า
210,000ครัวเรือน
ดูแลรักษาท่อประปาความยาวรวมมากกว่า
2,400กิโลเมตร
ลดปริมาณน้ำสูญเสียไปแล้วกว่า
70,000,000ลบ.ม.
ศูนย์บริการ ผู้ใช้น้ำ
  • แจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา
  • พื้นที่หยุดจ่ายน้ำ
  • เพิ่มเพื่อนใน Line OA
  • ช่องทางการชำระเงิน
  • แจ้งเบาะแสร้องเรียน
จัดซื้อจัดจ้าง