SERVICES

ข่าวการประกวดราคา

คำค้น
วันที่
ถึงวันที่
เลื่อนไปทางซ้าย - ขวา
ลำดับ ชื่องาน ประเภทผลิตภัณฑ์ วันที่ลงข้อมูล Download หนังสือเชิญสอบราคา Download ข้อกำหนดเฉพาะทาง
20 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม. การก่อสร้างอาคาร 2019-08-20 17:43:12 Download -
19 โครงการงานระบบควบคุมการจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน 8 พื้นที่กิจการ SCADA 2019-05-31 08:59:27 Download -
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองโรงกรอง CV800 ถังกรองทรายที่ 1,3,4,5 พื้นที่กิจการประปาบางปะกง บริการ 2019-04-05 17:03:02 Download Download
17 งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปา เฟส2 (กิจการประปาราชบุรี) จ้างวางท่อ 2019-03-11 07:57:03 Download Download
16 งานปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายน้ำ ปีที่ 16 พื้นที่ประปาฉะเชิงเทรา จ้างวางท่อ 2019-01-17 12:10:51 Download Download
15 จัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบ scada พื้นที่ประปาฉะเชิงเทรา SCADA 2018-09-14 14:27:37 Download Download
14 จัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบ scada พื้นที่ประปาสัตหีบ SCADA 2018-09-14 14:26:10 Download Download
13 ประกวดราคาโครงการติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง(ฉะเชิงเทรา) บริการ 2017-11-06 18:59:57 Download Download
12 ประกวดราคาโครงการติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง(ระยอง) บริการ 2017-11-06 18:58:03 Download Download
11 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำประปา จ.ฉะเชิงเทรา บริการ 2017-10-24 18:40:33 Download Download
10 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน หมู่บ้านธนารักษ์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณสถานีผลิตและจ่ายน้ำเขาโรงครัว การก่อสร้างอาคาร 2017-10-18 10:16:50 Download Download
9 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. สถานีผลิตและจ่ายน้ำบางม่วง-หนองเบน การก่อสร้างอาคาร 2017-10-18 10:15:01 Download Download
8 ประกวดราคาโครงการวางท่อ HDPE dia.315 ระยะทาง 7,230 ม. จ้างวางท่อ 2017-10-18 10:13:03 Download Download
7 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 2,000 ลบ.ม. นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง การก่อสร้างอาคาร 2017-10-02 10:31:34 Download Download
6 ประกวดราคาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 3 โครงการ พื้นที่กิจการประปาบ่อวินและระยอง จ้างวางท่อ 2017-09-19 08:56:41 Download Download