SERVICES

ข่าวการประกวดราคา

คำค้น
วันที่
ถึงวันที่
เลื่อนไปทางซ้าย - ขวา
ลำดับ ชื่องาน ประเภทผลิตภัณฑ์ วันที่ลงข้อมูล Download หนังสือเชิญสอบราคา Download ข้อกำหนดเฉพาะทาง
27 งานก่อสร้างปรับปรุงท่อ HDPE 630 มม. บ้านค่าย-น้ำคอก กิจการประปาระยอง จ้างวางท่อ 2020-06-02 11:25:02 Download Download
26 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ถ.เทศบาล1 (ระยะที่ 2) พื้นที่ประปาระยอง จ้างวางท่อ 2020-04-15 13:45:22 Download Download
25 ปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายเพื่อลดน้ำสูญเสียปีที่ 17 พื้นที่กิจการประปาฉะเชิงเทรา จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:59:09 Download Download
24 ปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายเพื่อลดน้ำสูญเสียปีที่ 17 พื้นที่กิจการประปาบางปะกง จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:58:13 Download Download
23 โครงการวางท่อเสริมแรงดันแยกปากร่วม-หน้าวัดห้วยปราม จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:51:52 Download Download
22 โครงการวางท่อขยายเขต บริเวณหมู่บ้านบ่อวิน เมืองทอง 2 จ้างวางท่อ 2019-10-07 16:50:50 Download Download
21 โครงการวางท่อส่งน้ำประปา (ระยะที่ 2) พื้นที่ประปาราชบุรี จ้างวางท่อ 2019-09-24 10:29:55 Download Download
20 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 500 ลบ.ม. การก่อสร้างอาคาร 2019-08-20 17:43:12 Download -
19 โครงการงานระบบควบคุมการจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ จำนวน 8 พื้นที่กิจการ SCADA 2019-05-31 08:59:27 Download -
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกรองโรงกรอง CV800 ถังกรองทรายที่ 1,3,4,5 พื้นที่กิจการประปาบางปะกง บริการ 2019-04-05 17:03:02 Download Download
17 งานก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปา เฟส2 (กิจการประปาราชบุรี) จ้างวางท่อ 2019-03-11 07:57:03 Download Download
16 งานปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายน้ำ ปีที่ 16 พื้นที่ประปาฉะเชิงเทรา จ้างวางท่อ 2019-01-17 12:10:51 Download Download
15 จัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบ scada พื้นที่ประปาฉะเชิงเทรา SCADA 2018-09-14 14:27:37 Download Download
14 จัดหาพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบ scada พื้นที่ประปาสัตหีบ SCADA 2018-09-14 14:26:10 Download Download
13 ประกวดราคาโครงการติดตั้งมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง(ฉะเชิงเทรา) บริการ 2017-11-06 18:59:57 Download Download