NEWS

ข่าวกิจกรรม CSR

 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ.ระยอง
  สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จ.ระยอง
  บมจ.ยูยู โดยกิจการประปาระยอง จัดกิจกรรม "สายสืบน้ำสูญเสีย" แบบ New Normal ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมส์มอบของรางวัล...
  2020-07-30
 • ปลูกป่าเขาจอมแห ระยอง เทิดพระเกียรติ ร.10
  ปลูกป่าเขาจอมแห ระยอง เทิดพระเกียรติ ร.10
  กลุ่มพนักงานจิตอาสา บมจ.ยูยู นำโดยกิจการประปาระยอง เข้าร่วมปลูกป่าบริเวณเขาจอมแห จ.ระยอง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  และเป็นไปตามแผนงานการปลูกป่าและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าต้นน้ำ...
  2020-07-30
 • โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น ร่วมกิจกรรมโครงการสายสืบ น้ำสูญเสีย
  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น ร่วมกิจกรรมโครงการสายสืบ น้ำสูญเสีย
  บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ในเครือ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ร่วมกับแผนกกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดน้ำ โครงการสายสืบน้ำสูญเสียปีที่ 10 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนใหม่สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมระบบผลิต...
  2020-02-27
 • โรงเรียนวัดสีดาราม ราชบุรี ร่วมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย ปี 10
  โรงเรียนวัดสีดาราม ราชบุรี ร่วมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย ปี 10
  บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ร่วมกับแผนกกิจการสัมพันธ์จัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดน้ำ โครงการสายสืบน้ำสูญเสียปีที่ 10 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสีดาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา และรับความรู้จากทีมวิทยากร ...
  2020-02-27
 • พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมแนวกันไฟป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ ป่าเขาจอมแห จ.ระยอง
  พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมแนวกันไฟป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ ป่าเขาจอมแห จ.ระยอง
  27 ธ.ค. 62 กลุ่มพนักงานจิตอาสา บมจ.ยูยู นำโดยกิจการประปาระยอง เข้าร่วมทำแนวกันไฟป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงป่าที่ปลูกไว้บริเวณเขาจอมแห จ.ระยอง ตามแผนงานการปลูกป่าและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าต้นน้ำ...
  2019-12-30