NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยูยู นำเสนอเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ UU Smart Eco Water System
  ยูยู นำเสนอเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ UU Smart Eco Water System
  บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ นำเสนอระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ หรือ UU Smart Eco Water System ในการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเย...
  2020-12-01
 • 14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  14 หน่วยงาน กลุ่ม บมจ.ยูยู รับรางวัลรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กลุ่มบริษัท UU 14 หน่วยงานภายในเครือ อาทิ กิจการประปา บริษัทประปา ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) รวมทั้งสิ้น 14 ใบรับรอง  จากการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)...
  2020-09-30
 • รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน
  รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน
  บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกิจการประปาบ่อวิน จัดกิจกรรมรักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย ณ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านน้ำประปาบริการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน เพื่อลดน้ำสูญเสีย ลดค่าน้ำจากน้ำสู...
  2020-02-27
 • กปภ. ยูยู จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง
  กปภ. ยูยู จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง
  คณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ บมจ. อีสท์วอเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งจากหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนจับมือกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ณ บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลช...
  2020-02-04
 • ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
  ยูยู รับโล่ห์บริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง
       คุณเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู เข้ารับรางวัลบริษัทเกษียณสุขระดับเหรียญทอง โดยบริษัท ยูยู เป็น 1 ใน 77 หน่วยงานที่ให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ลูกจ้างมีเ...
  2019-10-21