กลุ่มบริษัท ยูยู รับมอบใบรับรองการจัดการแบบบูรณาการ ISO และ OHSAS

 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018
 • พิธีมอบใบประกาศการจัดการแบบบูรณาการ ISO 2018

 

กลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู ในฐานะผู้นำธุรกิจประปาและสาธารณูปโภคด้านน้ำของประเทศไทย รับมอบใบรับรองระบบการจัดการแบบบูรณาการ ISO 9001, ISO 14001 และ OHSAS 18001 ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ธนดล เผ่าจินดา ประธานกรรมการบมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ (ยูยู) ให้เกียรติมอบใบรับรองแก่ กรรมการผู้จัดการ ยูยู และผู้จัดการกิจการประปาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อการันตีถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสร้างความความพึงพอใจแก่ลูกค้าและคู่สัญญา