โครงการ "สายสืบน้ำสูญเสีย" กิจการประปาบ่อวินปีที่ 10

 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบ่อวิน

เมื่อวันที่ 30 - 1 สิงหาคม 2562 งานกิจการสัมพันธ์และ กิจการประปาบ่อวิน จัดโครงการ สายสืบน้ำสูญเสีย ณ โรงกรองน้ำประปาเขาหินลาด จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนและคณะอาจารย์จากโรงเรียนบ้านเขาหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของกิจการประปาบ่อวิน เข้าร่วมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย โดยคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจโครงการที่จัดขึ้นเป็นพิเศษทั้งการบรรยายเรื่องการผลิตน้ำประปา,การทดลองการกรองน้ำ,เรื่องลดน้ำสูญเสีย,เรื่องประหยัดน้ำตลอดจนการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล คณะอาจารย์และน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวขอบคุณพี่ๆ จากบริษัทฯ ยูยู ที่ให้โอกาสน้องๆ เข้ามาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ดังกล่าว