โครงการ "สายสืบน้ำสูญเสีย" กิจการประปาบางปะกงปีที่ 10

 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง
 • โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาบางปะกง

เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 งานกิจการสัมพันธ์และ กิจการประปาบางปะกง จัดโครงการ สายสืบน้ำสูญเสีย ณ โรงกรองน้ำประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนและคณะอาจารย์จากโรงเรียนวัดบางวัว ซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ให้บริการของกิจการประปาบางปะกง เข้าร่วมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย โดยคณะอาจารย์และน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างให้ความสนใจโครงการที่จัดขึ้นเป็นพิเศษทั้งการบรรยายเรื่องการผลิตน้ำประปา,การทดลองการกรองน้ำ,เรื่องลดน้ำสูญเสีย,เรื่องประหยัดน้ำตลอดจนการเล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล คณะอาจารย์และน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวขอบคุณพี่ๆ จากบริษัทฯ ยูยู ที่ให้โอกาสน้องๆ เข้ามาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ดังกล่าว