รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร​ บางปะกง

 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนแสมขาว บางปะกง

วันนี้ บมจ.ยูยู โดยกิจการประปาบางปะกง จัดกิจกรรม"รักษ์ทุกหยดลดน้ำสูญเสีย" ณ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา โดยได้เข้าซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารว่างแก่นักเรียน