โครงการ "สายสืบน้ำสูญเสีย" กิจการประปาสัตหีบปีที่ 10

 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62
 • สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้าน กม5 26-27ก.ย.62

กิจการประปาสัตหีบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เปิดโรงกรองน้ำเขาหมอน ให้น้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา และเรียนรู้วิธีการประหยัดน้ำเพื่อนำปลูกฝัง สร้างทัศนคติประหยัดน้ำ นอกจากนี้ในกิจกรรมยังมีเกมส์ประหยัดน้ำให้น้องๆนักเรียนร่วมสนุก และชิงของรางวัลอีกมากมาย