โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู โครงการสายสืบน้ำสูญเสีย กิจการประปาระยอง

 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.
 • สายสืบโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู 26_27พ.ย.

กิจการประปาระยอง ในกลุ่มบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดน้ำ และทัศนศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา  โรงกรองน้ำประปาบ้านค่าย จ.ระยอง แก่ๆน้องๆนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตลอดทั้งสองวันน้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ เชิงปฏิบัติถึงกระบวนการผลิตน้ำประปา และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เพื่อประหยัดน้ำ นอกจากนั้นยังร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถามประหยัดน้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีิวิตประจำวัน