รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดนิโครธาราม บจ.ประปาฉะเชิงเทรา

 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
 • รักษ์ทุกหยด โรงเรียนวัดนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา

9 ธ.ค. 62 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมรักษ์ทุกหยดลดน้ำสูญเสีย ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา โดยใช้ความเชี่ยวชาญของบริษัทซ่อมแซมระบบประปาในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สิ่งแวดล้อม และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนด้วย