พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมแนวกันไฟป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ ป่าเขาจอมแห จ.ระยอง

  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62
  • สร้างแนวกันไฟ ป่าเขาจอมแห 27 ธ.ค. 62

27 ธ.ค. 62 กลุ่มพนักงานจิตอาสา บมจ.ยูยู นำโดยกิจการประปาระยอง เข้าร่วมทำแนวกันไฟป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ในแปลงป่าที่ปลูกไว้บริเวณเขาจอมแห จ.ระยอง ตามแผนงานการปลูกป่าและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าต้นน้ำ