กปภ. ยูยู จับมือทุกภาคส่วนรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง

 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS
 • เดินรณรงค์ประหยัดน้ำ สูภัยแล้ง CWS

คณะผู้บริหาร การประปาส่วนภูมิภาค บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ บมจ. อีสท์วอเตอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานทั้งจากหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนจับมือกันร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง ณ บริเวณอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติร่วมเป็นประธาน และร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำ สู้วิกฤตภัยแล้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด และสร้างความเข้าใจเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง 2563