โรงเรียนวัดสีดาราม ราชบุรี ร่วมโครงการสายสืบน้ำสูญเสีย ปี 10

  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ
  • Ratch วัดสีดาราม สายสืบ

บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ร่วมกับแผนกกิจการสัมพันธ์จัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดน้ำ โครงการสายสืบน้ำสูญเสียปีที่ 10 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดสีดาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา และรับความรู้จากทีมวิทยากร