โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น ร่วมกิจกรรมโครงการสายสืบ น้ำสูญเสีย

 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น
 • ratchburi วัดใหม่สี่หมื่น

บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด ในเครือ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ ร่วมกับแผนกกิจการสัมพันธ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดน้ำ โครงการสายสืบน้ำสูญเสียปีที่ 10 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนใหม่สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมรับฟังการบรรยาย เยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา และรับความรู้จากทีมวิทยากร