รักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก บ่อวิน

 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263
 • รักษ์ทุกหยดฯ วัดพันเสด็จนอก บ่อวิน 260263

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกิจการประปาบ่อวิน จัดกิจกรรมรักษ์ทุกหยด ลดน้ำสูญเสีย ณ โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านน้ำประปาบริการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียน เพื่อลดน้ำสูญเสีย ลดค่าน้ำจากน้ำสูญเสียของโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ ลดน้ำสูญเสียให้แก่นักเรียน และประกวดคำขวัญประหยัดน้ำ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน