ยูยู ปลูกป่ารักษ์ต้นน้ำ เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

  • ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ วันแม่ ยูยู
  • ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ วันแม่ ยูยู
  • ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ วันแม่ ยูยู
  • ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ วันแม่ ยูยู
  • ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ วันแม่ ยูยู
  • ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ วันแม่ ยูยู

บมจ. ยูยู และกิจการประปาระยอง ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวเทิดเพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๓ บริเวณพื้นที่บ้านหมอมุ่ย ต.ละหาร จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากชาวบ้าน นักเรียน และกลุ่มพนักงานจิตอาสา