ยูยู นำเสนอเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ UU Smart Eco Water System

  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563
  • สปปท 2563

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ นำเสนอระบบบริหารจัดการน้ำเชิงนิเวศ หรือ UU Smart Eco Water System ในการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมระบบ Smart Eco Water System 

 

ระบบ Smart Eco Water System เป็นการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมนำเทคโนโลยีต่างๆมาพัฒนาให้กระบวนการผลิตน้ำประปาสามารถผลิตได้อัตโนมัติ อาทิ ระบบสูบน้ำอัตโนมัติ สารทดสอบคลอรีน EcDPD ระบบตรวจสอบ Smart DMA ระบบเติมสารเคมีอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการไฟฟ้า ระบบบริหารลูกค้า UU2C และแอพพลิเคชั่น UMW เพื่อตอบโจทย์การบริหารงานจัดการน้ำประปาและสาธารณูปโภคด้วยเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพน้ำประปา ประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจระบบ UU Smart Eco Water System คลิ๊กด้านล่าง เพื่อติดต่อสอบถาม