สายสืบน้ำสูญเสีย โรงเรียนวัดทัพชุมพล จ.นครสวรรค์

  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์
  • โรงเรียนวัดทัพชุมพล นครสวรรค์

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ โดย กิจการประปานครสวรรค์จัดกิจกรรม "สายสืบน้ำสูญเสีย" แบบ New Normal ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดทัพชุมพล อ.เมือง จ. นครสวรรค์โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อม การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เล่นเกมส์มอบของรางวัล และซ่อมแซมระบบประปาให้กับโรงเรียนด้วย