ยูยู กิจการประปาระยอง ปลูกป่าชุมชน อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ฯ บ้านหมอมุ่ย จ.ระยอง

 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564
 • ปลูกป่าชุมชน 2564

กิจการประปาระยอง ในเครือ บริษัท ยูยู  ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน (ปี2) เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่บ้านหมอมุ่ย ต.ละหาร จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากชาวบ้าน และกลุ่มพนักงานจิตอาสา บมจ.ยูยู