ประปาฉะเชิงเทราช่วยผู้ยากไร้ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล

  • CWS 13octCSR
  • CWS 13octCSR
  • CWS 13octCSR
  • CWS 13octCSR
  • CWS 13octCSR
  • CWS 13octCSR
  • CWS 13octCSR

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ยูยู โดยกิจการประปาฉะเชิงเทรา และ กปภ. สาขาฉะเชิงเทรา ร่วมกันแจกขนม เครื่องดื่ม และของใช้จำเป็น ให้กับผู้ยากไร้และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้โครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ สู่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร.๑๐" โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกียรติมาร่วมแจกของกับบริษัท ยูยู ด้วย