ระบบการบริหารจัดการน้ำประปาเชิงนิเวศ

ระบบการบริหารจัดการน้ำประปาเชิงนิเวศ 

UU Smart ECO Water System  

ทางเลือกใหม่ในการบริหารระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยทีมวิศวกรของ ยูยู ได้พัฒนาอัลกอริทึ่มในระบบต่างๆ ให้ฉลาดขึ้น โดยแต่ละระบบสามารถทำงานได้สมบูรณ์แบบด้วยตัวเอง และยังเชื่อมโยงไปยังระบบอื่นๆ ได้ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

UU Smart ECO Water System สามารถพัฒนาระบบงานแบบ Manual หรือ Semi-Automation ให้เป็นระบบ Automation ที่ปรับค่าต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้การบริหารงานระบบประปาเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น 

สามารถรับชม Clip ด้านล่าง เพื่อเข้าใจระบบ UU Smart ECO Water System ได้ดียิ่งขึ้น