ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำโดยระบบ Manual แบบเดิม ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา เช่น ปริมาณน้ำในถังน้ำใสแห้งทำให้แรงดันไม่พอส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำ หรือน้ำประปาถูกผลิตมากเกินไปจนล้นถังน้ำใส สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิต 

ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ หรือ Automation of Pumping system ของ ยูยู ได้พัฒนาอัลกอริทึ่มให้ฉลาดขึ้น สามารถควบคุมปริมาณน้ำในถังน้ำใส ส่งผลดีต่อปริมาณน้ำส่งจ่ายและแรงดันให้เหมาะสมตลอดเวลา 

สามารถรับชม Clip ด้านล่าง เพื่อเข้าใจระบบ UUAPS: UU Automation of Pumping System ได้ดียิ่งขึ้น