ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์

การรับข้อร้องเรียนและการบริหารจัดการความต้องการของลูกค้าปัจจุบันมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น ระบบ UU2C ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าส่งตรงมายังทีม Service ของ ยูยู แบบ Auto Action มีระบบ Smart Chatbot Online พร้อมรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบ Notification Alert แจ้งเตือนทีม Service เพื่อไม่ให้พลาดงานที่ต้องเข้าแก้ไข สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด