ชุดตรวจคลอรีนคงเหลือ EcDPD

การทดสอบคลอรีนคงเหลือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยวิธีทดสอบอย่างง่ายด้วยเครื่องวัดคลอรีนร่วมกับสารประกอบ DPD ชนิดผงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนในการทดสอบสูง ในขั้นตอนการตรวจวัดต้องการเวลาทำให้สารละลายจนหมด  

 

สารละลาย EcDPD โดย ยูยู เป็นสารที่ผลิตภายในประเทศจึงมีต้นทุนในการทดสอบที่ต่ำกว่าสารประกอบ DPD ชนิดผง และเป็นสารละลายที่ถูกบรรจุในขวดหยด ใช้งานง่าย ในขั้นตอนตรวจวัดจึงไม่ต้องการเวลาทำให้สารละลาย และยังช่วยลดจำนวนขยะอันตรายลงเหลือเพียง 1 ใน 50 ของการใช้ DPD ผงแบบเดิม 

 

สนใจ EcDPD โดย ยูยู สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมจาก Clip ด้านล่าง