ระบบ Monitor และวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้านับได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในระบบอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาด้วยเช่นเดียวกัน ยูยู จึงได้พัฒนาระบบ Smart Power Monitoring ที่สามารถระบุได้ว่าไฟฟ้าขัดข้องเป็นปัญหาจากภายนอกหรือภายในเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด มีระบบแจ้งเตือนและแสดงข้อมูลเชิงสถิติของปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์และวางแผนงานต่อไปได้ 

 

สามารถรับชม Clip ด้านล่าง เพื่อเข้าใจระบบ UUSPM: UU Smart Power Monitoring ได้ดียิ่งขึ้น