AWARDs

รางวัลและการรับรอง

รางวัล2021

  • Sep, 21
    รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015
  • Sep, 21
    รับรองระบบการจัดการอาชีวนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018
  • Sep, 21
    รับรองระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015