SERVICES

ประกาศหยุดน้ำ

คำค้น
พื้นที่
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
เลื่อนไปทางซ้าย - ขวา
พื้นที่ สาเหตุ บริเวณเกิดเหตุ ผลกระทบ รายละเอียดเพิ่มเติม ระยะเวลา
กิจการประปาบ่อวิน ซ่อมท่อน้ำดิบ ตรงข้าม มบ.สมาร์เเลนด์ ปากร่วม พื้นที่ กิจการประปาบ่อวินทั้งหมด
อ่านรายละเอียด
11 เม.ย. 2564 ถึง 11 เม.ย. 2564 (09.00 - 23.00)
กิจการประปาสัตหีบ ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน ท่อ GS100 แตกรั่วที่บริเวณ สะพานหลังวัดเทพประสาท ม.4 ต.สัตหีบ ซอยวัดเทพประสาท(วัดเตาถ่าน) ทั้งซอย ม.4 ต.สัตหีบ
-
9 เม.ย. 2564 ถึง 9 เม.ย. 2564 (12.05 - 16.00)
กิจการประปาหัวรอ ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน ท่อแตกซอยศรีแก้ว ม.8 ม.8 ทั้งหมด
-
9 เม.ย. 2564 ถึง 9 เม.ย. 2564 (11.40 - 12.50)
กิจการประปาหัวรอ ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน เทศบาลขุดโดนท่อแตกรั่วหน้าบ้านช่างจ๋อยม.8 ม.8 ทั้งหมด
-
8 เม.ย. 2564 ถึง 8 เม.ย. 2564 (15.50 - 18.00)
กิจการประปาบ่อวิน ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน มบ.ปารียา เขาขยาย มบ.ปารียา เขาขยาย
-
8 เม.ย. 2564 ถึง 8 เม.ย. 2564 (15.00 - 21.00)
กิจการประปาระยอง ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน กงานทำถนนเทศบาลขุดท่อ PVC 100 มม. แตก บริเวณข้างร้านโสภณคาร์แคร์ ซ.สี่แยกโรงทราย สี่แยกบ้านแลง-สามแยกท่าหลวง
อ่านรายละเอียด
8 เม.ย. 2564 ถึง 8 เม.ย. 2564 (13.00 - 18.00)
กิจการประปาหัวรอ ท่อแตกรั่วฉุกเฉิน เทศบาลขุดท่อแตกหน้าบ้านผู้ใหญ่ โอ ม.10 ม.10 ทั้งหมด
-
8 เม.ย. 2564 ถึง 8 เม.ย. 2564 (12.10 - 15.10)
กิจการประปาหัวรอ ระบายตะกอนท่อส่ง/จ่ายน้ำประปา ดำเนินระบายตะกอนน้ำในเส้นท่อ ม.6 อาจจะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ ม.6 กลุ่ม 1
-
7 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 (14.40 - 15.00)