แจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา

บริษัทได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน UU Call Center โทร. 1141 กด 5555 ขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้แจ้งปัญหาเรื่อง ท่อแตก รั่ว น้ำไม่ไหล คุณภาพน้ำ และปัญหาการให้บริการอื่นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่าน ข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบปฏิบัติการประปา UU Group
การกด ส่งข้อมูล ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงการให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ผู้ใช้น้ำ *
จังหวัด *
เขต/อำเภอ *
แขวง/ตำบล *
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ *
อีเมล
ปัญหาที่พบ *
อื่น ๆ