สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

นายช่างเทคนิค (กลุ่มงานระบบควบคุม)
3 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

  • รับผิดชอบงานดูแลบำรุงรักษางานปรับปรุงแก้ไขระบบ Scada อุปกรณ์ตู้ควบคุม PLC ตู้ระบบควบคุมต่าง ๆ ตู้ควบคุม Network และอุปกรณ์ เครื่องมือวัดในระบบผลิต และจ่ายน้ำประปา

คุณสมบัติ:

  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ การศึกษาระดับ ปวส. ประสบการณ์ 0-3 ปี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด, ระบบควบคุม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
  • หากมีผลการเรียนดี เคยเข้าร่วมประกวด หรือประดิษฐ์นวัตกรรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านPLC Programming & Software HMI, Micro Controller
  • มีความรู้งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และระบบควบคุมอุตสาหกรรม
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารอีสวอเตอร์ กรุงเทพฯ