สมัครงาน

สมัครงาน (CAREER at UU )

      Universal Utilities เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้าเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพจึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ทำงานตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งจะทำให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ ไปพร้อมกับความสำเร็จของบริษัทอย่างมั่นคง และยั่งยืน


“บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ MD_UU@uu.co.th”

วิศวกร-วิเคราะห์และพัฒนาระบบ (สารสนเทศ)
1 อัตรา

คุณสมบัติ :

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ  หรือสาขาอื่นๆ ที่กี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำ
  • มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหรือเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีทักษะในการคิดประยุกต์ที่ดี
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 2-5 ปี

 

สวัสดิการ :
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว , ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว , ตัดแว่น , ทันตกรรม
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
เงินโบนัสตามผลงาน


สถานที่ปฎิบัติงาน : 
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ